Za regulisanje telefonskih brojeva u Srbiji odgovorna je Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), nezavisna od vlade. Telefonski pozivni broj Srbije je +381. Zemlja ima otvoreni plan brojanja telefona, pri čemu se većina brojeva sastoji od dvo- ili trocifrenog pozivnog broja i 6-7 cifara broja klijenta.

Telefonski pozivni broj Srbije je +381.

Primer pozivanja telefona u Beogradu je sledeći:

Xxx xx xx (u Beogradu) 

011 xxx xx xx (u Srbiji) 

+381 11 xxx xx xx (van Srbije)

Prefiks međunarodnog poziva zavisi od zemlje iz koje se pozivaju: na primer, 00 za većinu evropskih zemalja i 011 iz Severne Amerike. Za domaće pozive (unutar zemlje), ispred pozivnog broja mora se birati 0. 

Za pozive iz Srbije, prefiks za međunarodne pozive bio je 99, ali je promenjen u 00 od 1. aprila 2008, kako bi se uskladio sa većinom Evrope (npr. Za američki broj 00 1 … treba birati).

Mobilna telefonija

Postoje tri aktivna mobilna operatera u Srbiji i njihove pozivne brojeve:

  • Mobilna telefonija Srbije, stilizovana kao mts – podružnica Telekoma Srbije – 60, 61, 68
  • Telenor Srbija – 62, 63, 69
  • Vip mobile – 60, 61, 68

Posebni brojevi

Sledeći specijalni ili hitni telefonski brojevi važe u celoj zemlji:

broj           Servis

11 811 Brojevi pretplatnika 

19 011 Međunarodni pozivi 

19 191 BIA (Sigurnosno-obaveštajna agencija) 

192 Police 

193 Vatrogasna brigada 

194 Hitna pomoć 

195 Tačno vreme 

1961 Telegram usluga 

1976 Vojna hitna pomoć 

19 771 Tehnička podrška za fiksni telefon 

19 811 Usluga buđenja 

19 812 Razne informacije 

19 813 Informativni centar za fiksni telefon 

19 822 Meteorološki podaci, lutrija, liturgijski kalendar 

1985 Civilna zaštita (velike nesreće) 

19 860 Vojna policija 

1987 pomoć na putu (AMSS)

Latest News