Brojevi Telefona

Za regulisanje telefonskih brojeva u Srbiji odgovorna je Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), nezavisna od vlade. Telefonski pozivni broj Srbije je +381. Zemlja ima otvoreni plan brojanja telefona, pri čemu se većina brojeva sastoji od dvo- ili trocifrenog pozivnog broja i 6-7 cifara broja klijenta.

Telefonski pozivni broj Srbije je +381.

Primer pozivanja telefona u Beogradu je sledeći:
xxx xx xx (u Beogradu)
011 xxx xx xx (u Srbiji)
+381 11 xxx xx xx (van Srbije)

Prefiks međunarodnog poziva zavisi od zemlje iz koje se pozivaju: na primer, 00 za većinu evropskih zemalja i 011 iz Severne Amerike. Za domaće pozive (unutar zemlje), ispred pozivnog broja mora se birati 0.

Za pozive iz Srbije, prefiks za međunarodne pozive bio je 99, ali je promenjen u 00 od 1. aprila 2008, kako bi se uskladio sa većinom Evrope (npr. Za američki broj 00 1 … treba birati).

Mobilna telefonija

Postoje tri aktivna mobilna operatera u Srbiji i njihove pozivne brojeve:

  • Mobilna telefonija Srbije, stilizovana kao mts – podružnica Telekoma Srbije – 60, 61, 68
  • Telenor Srbija – 62, 63, 69
  • Vip mobile – 60, 61, 68

Posebni brojevi

Sledeći specijalni ili hitni telefonski brojevi važe u celoj zemlji:
Broj Servis
11 811 Brojevi pretplatnika
19 011 Međunarodni pozivi
19 191 BIA (Sigurnosno-obaveštajna agencija)
192 Police
193 Vatrogasna brigada
194 Hitna pomoć
195 Tačno vreme
1961 Telegram usluga
1976 Vojna hitna pomoć
19 771 Tehnička podrška za fiksni telefon
19 811 Usluga buđenja
19 812 Razne informacije
19 813 Informativni centar za fiksni telefon
19 822 Meteorološki podaci, lutrija, liturgijski kalendar
1985 Civilna zaštita (velike nesreće)
19 860 Vojna policija
1987 pomoć na putu (AMSS)

REZERVIŠITE SMEŠTAJ